Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Aspeboda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aspeboda 1014 13,7% 36,3% 30,0% 20,0% 6,1% 53,9% 46,1%   0,9%
Summa 1014 13,7% 36,3% 30,0% 20,0% 6,1% 53,9% 46,1% 0,9%

http://www.val.se