Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Herrhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Herrhagen 1290 27,0% 23,6% 20,5% 28,9% 8,4% 46,4% 53,6%   1,3%
Summa 1290 27,0% 23,6% 20,5% 28,9% 8,4% 46,4% 53,6% 1,3%

http://www.val.se