Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kämparvet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kämparvet 1113 26,4% 18,6% 19,3% 35,7% 6,1% 45,2% 54,8%   1,6%
Summa 1113 26,4% 18,6% 19,3% 35,7% 6,1% 45,2% 54,8% 1,6%

http://www.val.se