Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Källviken och V Främby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Källviken och V Främby 1145 18,0% 37,6% 26,7% 17,7% 7,2% 50,6% 49,4%   1,5%
Summa 1145 18,0% 37,6% 26,7% 17,7% 7,2% 50,6% 49,4% 1,5%

http://www.val.se