Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hagge-Harnäs m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hagge-Harnäs m.fl. 1255 12,3% 31,6% 33,3% 22,9% 5,0% 52,9% 47,1%   0,9%
Summa 1255 12,3% 31,6% 33,3% 22,9% 5,0% 52,9% 47,1% 0,9%

http://www.val.se