Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Särna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Särna 874 13,2% 23,8% 26,2% 36,8% 6,1% 52,9% 47,1%   1,3%
Summa 874 13,2% 23,8% 26,2% 36,8% 6,1% 52,9% 47,1% 1,3%

http://www.val.se