Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Väster-Myckeläng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Väster-Myckeläng 759 17,5% 25,8% 28,3% 28,3% 6,6% 53,8% 46,2%   0,4%
Summa 759 17,5% 25,8% 28,3% 28,3% 6,6% 53,8% 46,2% 0,4%

http://www.val.se