Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Orsa Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Orsa Västra 768 13,7% 30,9% 31,6% 23,8% 7,0% 53,9% 46,1%   1,3%
Summa 768 13,7% 30,9% 31,6% 23,8% 7,0% 53,9% 46,1% 1,3%

http://www.val.se