Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Orsa Mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Orsa Mellersta 1325 20,1% 22,0% 21,1% 36,8% 8,7% 43,5% 56,5%   2,1%
Summa 1325 20,1% 22,0% 21,1% 36,8% 8,7% 43,5% 56,5% 2,1%

http://www.val.se