Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Rättvik C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rättvik C 1577 13,8% 20,5% 22,1% 43,6% 5,1% 42,3% 57,7%   1,7%
Summa 1577 13,8% 20,5% 22,1% 43,6% 5,1% 42,3% 57,7% 1,7%

http://www.val.se