Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Åsbygge 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åsbygge 2 627 14,2% 26,6% 30,1% 29,0% 6,9% 51,5% 48,5%   0,8%
Summa 627 14,2% 26,6% 30,1% 29,0% 6,9% 51,5% 48,5% 0,8%

http://www.val.se