Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Häradsbygdens 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Häradsbygdens 1 1661 16,3% 30,1% 29,9% 23,8% 7,9% 48,1% 51,9%   2,8%
Summa 1661 16,3% 30,1% 29,9% 23,8% 7,9% 48,1% 51,9% 2,8%

http://www.val.se