Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hästhagen-Skogshöjden-Himmeta-Bro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hästhagen-Skogshöjden-Himmeta-Bro 1635 13,9% 34,9% 31,2% 20,1% 7,5% 51,9% 48,1%   2,5%
Summa 1635 13,9% 34,9% 31,2% 20,1% 7,5% 51,9% 48,1% 2,5%

http://www.val.se