Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Karlsdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Karlsdal 1531 20,1% 24,5% 22,5% 32,9% 7,1% 47,7% 52,3%   1,5%
Summa 1531 20,1% 24,5% 22,5% 32,9% 7,1% 47,7% 52,3% 1,5%

http://www.val.se