Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Västerfärnebo - Västerbykil

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerfärnebo - Västerbykil 1782 13,5% 30,3% 29,1% 27,1% 5,4% 51,3% 48,7%   0,9%
Summa 1782 13,5% 30,3% 29,1% 27,1% 5,4% 51,3% 48,7% 0,9%

http://www.val.se