Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 45 Gryta SÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
45 Gryta SÖ 1624 15,8% 37,7% 27,0% 19,5% 8,2% 47,4% 52,6%   1,3%
Summa 1624 15,8% 37,7% 27,0% 19,5% 8,2% 47,4% 52,6% 1,3%

http://www.val.se