Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 44 Gryta SV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
44 Gryta SV 1663 16,2% 36,8% 26,5% 20,5% 7,9% 47,7% 52,3%   2,5%
Summa 1663 16,2% 36,8% 26,5% 20,5% 7,9% 47,7% 52,3% 2,5%

http://www.val.se