Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 10 Hamre-Mälarstrand Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
10 Hamre-Mälarstrand Ö 1661 8,7% 29,1% 29,3% 32,8% 5,2% 48,9% 51,1%   1,7%
Summa 1661 8,7% 29,1% 29,3% 32,8% 5,2% 48,9% 51,1% 1,7%

http://www.val.se