Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 09 Talltorp-Berghamra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
09 Talltorp-Berghamra 1540 10,3% 40,8% 21,2% 27,7% 6,1% 48,7% 51,3%   1,8%
Summa 1540 10,3% 40,8% 21,2% 27,7% 6,1% 48,7% 51,3% 1,8%

http://www.val.se