Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 67 Irsta tätort

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
67 Irsta tätort 1805 13,7% 45,0% 22,4% 18,8% 8,0% 50,5% 49,5%   1,9%
Summa 1805 13,7% 45,0% 22,4% 18,8% 8,0% 50,5% 49,5% 1,9%

http://www.val.se