Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 54 Haga Ö - Malmaberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
54 Haga Ö - Malmaberg 1631 23,4% 30,2% 22,4% 24,0% 6,1% 49,1% 50,9%   1,3%
Summa 1631 23,4% 30,2% 22,4% 24,0% 6,1% 49,1% 50,9% 1,3%

http://www.val.se