Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 22 Bäckby centrala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
22 Bäckby centrala 1708 20,8% 30,9% 23,7% 24,6% 8,6% 47,3% 52,7%   2,3%
Summa 1708 20,8% 30,9% 23,7% 24,6% 8,6% 47,3% 52,7% 2,3%

http://www.val.se