Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 20 Vetterstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
20 Vetterstorp 1359 14,6% 26,3% 26,4% 32,7% 3,6% 45,3% 54,7%   1,0%
Summa 1359 14,6% 26,3% 26,4% 32,7% 3,6% 45,3% 54,7% 1,0%

http://www.val.se