Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 18 Hammarby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
18 Hammarby 1470 20,3% 34,5% 23,1% 22,1% 8,6% 49,5% 50,5%   2,8%
Summa 1470 20,3% 34,5% 23,1% 22,1% 8,6% 49,5% 50,5% 2,8%

http://www.val.se