Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 14 Pettersberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
14 Pettersberg 1477 21,0% 26,6% 19,3% 33,1% 7,5% 45,7% 54,3%   3,0%
Summa 1477 21,0% 26,6% 19,3% 33,1% 7,5% 45,7% 54,3% 3,0%

http://www.val.se