Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 11 Annedal-Stohagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
11 Annedal-Stohagen 1802 23,4% 32,0% 25,9% 18,8% 8,3% 49,3% 50,7%   9,5%
Summa 1802 23,4% 32,0% 25,9% 18,8% 8,3% 49,3% 50,7% 9,5%

http://www.val.se