Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 05 Herrgärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
05 Herrgärdet 1733 24,6% 36,9% 17,8% 20,7% 7,0% 47,1% 52,9%   2,5%
Summa 1733 24,6% 36,9% 17,8% 20,7% 7,0% 47,1% 52,9% 2,5%

http://www.val.se