Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 03 Gåsmyrevreten-Norrmalm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
03 Gåsmyrevreten-Norrmalm 1577 41,1% 32,8% 14,6% 11,4% 9,6% 50,4% 49,6%   2,7%
Summa 1577 41,1% 32,8% 14,6% 11,4% 9,6% 50,4% 49,6% 2,7%

http://www.val.se