Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 02 Aroslund-Blåsbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
02 Aroslund-Blåsbo 1838 19,9% 27,7% 23,4% 29,1% 7,8% 46,0% 54,0%   2,1%
Summa 1838 19,9% 27,7% 23,4% 29,1% 7,8% 46,0% 54,0% 2,1%

http://www.val.se