Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Björkängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björkängen 1259 13,7% 21,2% 27,5% 37,6% 5,8% 49,0% 51,0%   0,8%
Summa 1259 13,7% 21,2% 27,5% 37,6% 5,8% 49,0% 51,0% 0,8%

http://www.val.se