Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skallberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skallberget 1753 17,5% 27,2% 26,8% 28,6% 6,9% 48,9% 51,1%   0,6%
Summa 1753 17,5% 27,2% 26,8% 28,6% 6,9% 48,9% 51,1% 0,6%

http://www.val.se