Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kärrgruvan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kärrgruvan 1071 18,1% 34,0% 29,1% 18,8% 7,5% 53,9% 46,1%   1,7%
Summa 1071 18,1% 34,0% 29,1% 18,8% 7,5% 53,9% 46,1% 1,7%

http://www.val.se