Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Strömsholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Strömsholm 986 13,1% 38,6% 26,7% 21,6% 8,2% 50,0% 50,0%   2,2%
Summa 986 13,1% 38,6% 26,7% 21,6% 8,2% 50,0% 50,0% 2,2%

http://www.val.se