Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Barnängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Barnängen 1582 17,4% 26,4% 23,2% 33,0% 8,1% 48,2% 51,8%   2,8%
Summa 1582 17,4% 26,4% 23,2% 33,0% 8,1% 48,2% 51,8% 2,8%

http://www.val.se