Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skogslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skogslund 1199 13,3% 29,9% 24,6% 32,2% 6,0% 47,2% 52,8%   1,0%
Summa 1199 13,3% 29,9% 24,6% 32,2% 6,0% 47,2% 52,8% 1,0%

http://www.val.se