Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Stavtorpet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stavtorpet 1221 17,0% 36,0% 29,6% 17,4% 8,7% 51,4% 48,6%   1,4%
Summa 1221 17,0% 36,0% 29,6% 17,4% 8,7% 51,4% 48,6% 1,4%

http://www.val.se