Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gusselby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gusselby 558 14,9% 34,8% 31,7% 18,6% 5,0% 55,4% 44,6%   3,2%
Summa 558 14,9% 34,8% 31,7% 18,6% 5,0% 55,4% 44,6% 3,2%

http://www.val.se