Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Karlsäng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Karlsäng 1499 16,3% 24,4% 20,9% 38,4% 7,3% 44,4% 55,6%   1,1%
Summa 1499 16,3% 24,4% 20,9% 38,4% 7,3% 44,4% 55,6% 1,1%

http://www.val.se