Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Born

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Born 464 10,1% 31,5% 33,2% 25,2% 3,7% 52,2% 47,8%   0,4%
Summa 464 10,1% 31,5% 33,2% 25,2% 3,7% 52,2% 47,8% 0,4%

http://www.val.se