Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sandmo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sandmo 1788 18,7% 19,3% 16,9% 45,1% 6,5% 45,0% 55,0%   4,9%
Summa 1788 18,7% 19,3% 16,9% 45,1% 6,5% 45,0% 55,0% 4,9%

http://www.val.se