Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Rävåsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rävåsen 1248 14,4% 26,5% 23,0% 36,1% 5,1% 48,9% 51,1%   0,6%
Summa 1248 14,4% 26,5% 23,0% 36,1% 5,1% 48,9% 51,1% 0,6%

http://www.val.se