Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Granbergsdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Granbergsdal 937 16,0% 33,2% 32,9% 17,9% 8,5% 52,4% 47,6%   0,3%
Summa 937 16,0% 33,2% 32,9% 17,9% 8,5% 52,4% 47,6% 0,3%

http://www.val.se