Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Lerbäcks Sydöstra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lerbäcks Sydöstra 394 11,2% 24,6% 37,8% 26,4% 4,1% 52,5% 47,5%   1,3%
Summa 394 11,2% 24,6% 37,8% 26,4% 4,1% 52,5% 47,5% 1,3%

http://www.val.se