Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Askersund 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Askersund 4 885 20,2% 21,9% 16,4% 41,5% 6,6% 44,3% 55,7%   0,3%
Summa 885 20,2% 21,9% 16,4% 41,5% 6,6% 44,3% 55,7% 0,3%

http://www.val.se