Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Askersund 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Askersund 2 1129 15,1% 30,6% 26,6% 27,6% 7,0% 45,9% 54,1%   0,5%
Summa 1129 15,1% 30,6% 26,6% 27,6% 7,0% 45,9% 54,1% 0,5%

http://www.val.se