Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Askersund 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Askersund 1 1018 10,4% 23,9% 29,5% 36,2% 5,4% 47,9% 52,1%   1,5%
Summa 1018 10,4% 23,9% 29,5% 36,2% 5,4% 47,9% 52,1% 1,5%

http://www.val.se