Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ekeby-Kvarntorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekeby-Kvarntorp 787 13,7% 41,6% 28,8% 15,9% 6,6% 51,6% 48,4%   0,4%
Summa 787 13,7% 41,6% 28,8% 15,9% 6,6% 51,6% 48,4% 0,4%

http://www.val.se