Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Markbacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Markbacken 775 31,2% 34,8% 19,2% 14,7% 8,1% 48,3% 51,7%   2,6%
Summa 775 31,2% 34,8% 19,2% 14,7% 8,1% 48,3% 51,7% 2,6%

http://www.val.se