Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Marklyckan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Marklyckan 1096 34,4% 23,5% 17,9% 24,2% 7,8% 46,8% 53,2%   0,7%
Summa 1096 34,4% 23,5% 17,9% 24,2% 7,8% 46,8% 53,2% 0,7%

http://www.val.se