Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Baronbackarna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Baronbackarna 1372 39,3% 31,3% 17,4% 12,0% 12,3% 50,9% 49,1%   4,2%
Summa 1372 39,3% 31,3% 17,4% 12,0% 12,3% 50,9% 49,1% 4,2%

http://www.val.se